Bodovi za upis

ŠKOLE I OBRAZOVNI PROFILI PREMA BROJU BODOVA I MESTA ZA UPIS 2016/17
ŠKOLA NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA broj mesta na profilu minimum bodova
GIMNAZIJE U BEOGRADU
Prva beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 89.75
Prva beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 94,09
Treća beogradska gimnazija društveno-jezički smer - francuski 30 91.66
Treća beogradska gimnazija društveno-jezički smer - italijanski 30 92.06
Treća beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 93.44
Treća beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 96,50
Četvrta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 90 91,40
Četvrta beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 87.13
Peta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 89.08
Peta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 90.78
Šesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 87,90
Šesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 89.46
Sedma beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 79.10
Sedma beogradska gimnazija prirodno matematički smer 90 76.68
Osma beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 83.59
Osma beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 82.49
Deveta gimnazija 'Mihailo Petrović Alas' prirodno matematički smer 150 94.75
Deveta gimnazija 'Mihailo Petrović Alas' društveno jezički smer 90 89.46
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opšti tip - engleski jezik 30 112.00
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opšti tip 210 92.65
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opsti tip - francuski 30 90.64
Dvanaesta beogradska gimnazija opšti tip 240 83.30
Trinaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 86.76
Trinaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 180 90.11
Četrnaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 95.00
Četrnaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 92,00
Petnaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 80.87
Petnaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 79.15
Gimnazija "Sveti Sava" društveno jezički smer 90 86,85
Gimnazija "Sveti Sava" prirodno matematički smer 120 86.34
Sportska gimnazija opšti tip - sportsko odeljenje 180 84.08
Zemunska gimnazija prirodno matematički smer 150 82.15
Zemunska gimnazija društveno jezički smer 150 82.28
Zemunska gimnazija obdareni učenici za fiziku 20 184.58
Matematička gimnazija obdareni u matematičkoj gimnaziji 100 ---
Filološka gimnazija engleski jezik 24 ---
Filološka gimnazija francuski jezik 24 ---
Filološka gimnazija ruski jezik 12 ---
Filološka gimnazija nemački jezik 24 ---
Filološka gimnazija klasični jezici 24 ---
Filološka gimnazija španski jezik 24 ---
Filološka gimnazija kineski jezik 12 ---
Filološka gimnazija japanski jezik 12 ---
Filološka gimnazija italijanski jezik 12 ---
SREDNJE STRUČNE ŠKOLE
Arhitektonska tehnička škola, Beograd arhitektonski tehničar 180 70.52
Druga ekonomska škola, Beograd ekonomski tehničar 270 76.00
Druga ekonomska škola, Beograd finansijski administrator 60 80.25
Ekonomska škola 'Nada Dimić', Zemun ekonomski tehničar 90 81.29
Ekonomska škola 'Nada Dimić', Zemun finansijski administrator 60 78.16
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar elektronike 60 76.45
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar energetike 60 74.25
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar računara 90 90.95
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar telekomunikacija 90 78.44
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar procesnog upravljanja 60 74.91
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd administrator računarskih mreža 30 94,25
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar multimedija - ogled 60 83.79
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 24 96,75
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar elektronike 30 72.61
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar energetike 60 68.15
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje 30 67.34
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar računara 60 80.68
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar za elektroniku na vozilima 30 72.25
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar procesnog upravljanja 30 71.88
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar multimedija - ogled 30 78.00
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 48 87.74
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 15 52.01
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektromonter mreža i postrojenja 15 48.44
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar automatike 30 64.98
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar energetike 60 63.86
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje 30 63.09
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar računara 30 74.61
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektroinstalater 15 46,84
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 15 50.99
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar automatike 30 65.44
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar računara 60 74.41
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun administrator računarskih mreža 60 73.53
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 48 79.09
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd maser 24 74.66
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd fizioterapeutski tehničar 60 85.54
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd kozmetički tehničar 60 78.12
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd farmaceutski tehničar 60 92.50
Geodetska tehnička škola, Beograd geodetski tehničar - geometar 150 66.64
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju 30 68.09
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina 30 64.44
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 73,04
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd hidrološki tehničar 30 71.22
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd meteorološki tehničar 30 75.00
Građevinska škola, Beograd elektroinstalater 30 40.00
Građevinska škola, Beograd armirač - betonirac 15 45.49
Građevinska škola, Beograd dekorater zidnih površina 15 40.76
Građevinska škola, Beograd zidar - fasader 15 38.66
Građevinska škola, Beograd keramičar - teracer - pećar 10 59.87
Građevinska škola, Beograd rukovalac građevinskom mehanizacijom 15 62.68
Građevinska škola, Beograd tesar 15 46.36
Građevinska škola, Beograd izvođač instalaterskih i završnih građ.radova 15 51.25
Građevinska škola, Beograd monter suve gradnje 30 39.35
Građevinska škola, Beograd građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja 15 59.31
Građevinska škola, Beograd tehnicar za odrzavanje objekata - ogled 24 50.00
Građevinska tehnička škola, Beograd građevinski tehničar za niskogradnju 120 50.13
Grafička škola, Novi Beograd sitoštampar 30 44.76
Grafička škola, Novi Beograd tehničar grafičke dorade 30 63.99
Grafička škola, Novi Beograd tehničar štampe 30 63.31
Grafička škola, Novi Beograd fotograf 60 72.19
Grafička škola, Novi Beograd tehnicar za graficku pripremu 60 68.21
Grafička škola, Novi Beograd tehnicar za oblikovanje grafickih proizvoda 30 70.33
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd pekar 30 49.38
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd mesar 30 44.09
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd prehrambeni tehničar 60 55.38
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za biotehnologiju 30 60.81
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd hemijski laborant 30 69.16
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd hemijsko-tehnološki tehničar 30 61.86
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 70.81
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju 30 66.66
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 50.78
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica tehničar za kompjutersko upravljanje 60 58.28
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 30 38,60
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica elektrotehničar računara 30 67.66
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica tehničar mehatronike 30 53.01
Medicinska škola, Beograd sanitarno - ekološki tehničar 60 81,11
Medicinska škola, Beograd medicinska sestra - tehničar 180 85,25
Medicinska škola, Beograd farmaceutski tehničar 90 89,22
Medicinska škola, Beograd laboratorijski tehničar 60 84,40
Medicinska škola 'Beograd', Beograd ginekološko - akušerska sestra 60 81,85
Medicinska škola 'Beograd', Beograd pedijatrijska sestra - tehničar 60 89,04
Medicinska škola 'Beograd', Beograd medicinska sestra - vaspitač 90 84,65
Medicinska škola 'Beograd', Beograd fizioterapeutski tehničar 120 83,00
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun zdravstveni negovatelj 30 71,59
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun medicinska sestra - vaspitač 30 82,71
Medicinska škola "Nadežda Petrović", Zemun medicinska sestra - tehničar 120 82,96
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun kozmetički tehničar 60 77,93
Peta ekonomska škola 'Rakovica', Rakovica ekonomski tehničar 90 75,84
Peta ekonomska škola 'Rakovica', Rakovica finansijski administrator 30 77,31
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd zlatar 30 47,20
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar za reciklažu 30 57,31
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 69,32
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar za kompjutersko upravljanje 60 71,05
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar za robotiku 30 68,42
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar mehatronike 30 66,89
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd pekar 12 45,03
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd mesar 12 45,86
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd poljoprivredni tehničar 60 50,14
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd tehničar hortikulture 24 57,18
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd veterinarski tehničar 30 72,34
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd prehrambeni tehničar 30 57,81
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun pravni tehničar 90 76,99
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun tehničar obezbeđenja 30 75.59
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun poslovni administrator 60 75,61
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd pravni tehničar 150 79.75
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd poslovni administrator 30 83,05
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd službenik u bankarstvu i osiguranju 30 83,05
Prva ekonomska škola, Beograd ekonomski tehničar 120 81,35
Prva ekonomska škola, Beograd finansijski tehničar 60 86,28
Prva ekonomska škola, Beograd službenik u bankarstvu i osiguranju 30 85.08
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun automehaničar 30 49.06
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun autoelektričar 30 50,40
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun lakirer 30 38,91
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun vozač motornih vozila 90 53,15
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun mašinski tehničar motornih vozila 30 58,99
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun elektrotehničar za elektroniku na vozilima 30 65,15
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun tehničar drumskog saobraćaja 120 64,31
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun tehničar unutrašnjeg transporta 30 61,87
Srednja tehnička PTT škola, Beograd monter telekomunikacionih mreža 60 47,44
Srednja tehnička PTT škola, Beograd elektrotehničar telekomunikacija 90 74,42
Srednja tehnička PTT škola, Beograd tehničar ptt saobraćaja 60 75,90
Srednja turistička škola, Novi Beograd konobar 30 65.72
Srednja turistička škola, Novi Beograd kuvar 30 71,15
Srednja turistička škola, Novi Beograd kulinarski tehničar 30 76,36
Srednja turistička škola, Novi Beograd ugostiteljski tehničar 30 75,56
Srednja turistička škola, Novi Beograd turistički tehničar 90 79,95
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd brodomašinski tehničar 30 54,03
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd građevinski tehničar za hidrogradnju 30 51,78
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd nautički tehničar - rečni smer 30 67,28
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd brodomehaničar 15 37,99
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd brodovođa 15 40,15
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna grafike 20 475,95
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna ambalaže 20 450,31
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 20 468,08
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna tekstila 20 443,15
Škola za dizajn, Beograd likovni tehničar 20 473,03
Škola za dizajn tekstila, Beograd modni krojač 30 36,20
Škola za dizajn tekstila, Beograd tekstilni tehničar 30 50,43
Škola za dizajn tekstila, Beograd modelar odeće 30 60,50
Škola za dizajn tekstila, Beograd dizajner odeće 30 65,19
Škola za dizajn tekstila, Beograd dizajner tekstilnih materijala 30 52,96
Škola za negu lepote, Beograd ženski frizer 168 57,65
Škola za negu lepote, Beograd pedikir i manikir 30 61,41
Škola za negu lepote, Beograd muški frizer 150 45,28
Škola za negu lepote, Beograd scenski masker i vlasuljar 30 70,97
Tehnička škola, Železnik zavarivač 15 33,00
Tehnička škola, Železnik mašinbravar 15 46,19
Tehnička škola, Železnik mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 56,89
Tehnička škola, Železnik tehničar za kompjutersko upravljanje 30 54,49
Tehnička škola, Železnik elektrotehničar računara 30 66,83
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 64,43
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd tehničar mašinske energetike 30 58,31
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd tehničar optike 30 70,21
Tehnička škola "Novi Beograd" Novi Beograd mehaničar optike 27 37,41
Tehnička škola "Novi Beograd" Novi Beograd mehaničar grejne i rashladne tehnike 30 39,79
Tehnička škola DRVO ART, Beograd likovni tehničar 20 382,40
Tehnička škola DRVO ART, Beograd stolar 15 40,72
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tapetar - dekorater 15 34,85
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tehničar za pejzažnu arhitekturu 60 61,00
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera - ogled 60 51,82
Tehnička škola GSP, Beograd autolimar 15 45,61
Tehnička škola GSP, Beograd automehaničar 39 49,56
Tehnička škola GSP, Beograd autoelektričar 60 47,41
Tehnička škola GSP, Beograd vozač motornih vozila 90 56,43
Tehnička škola GSP, Beograd mašinski tehničar motornih vozila 60 57,94
Tehnička škola GSP, Beograd elektrotehničar za elektroniku na vozilima 30 67,08
Tehnička škola GSP, Beograd tehničar drumskog saobraćaja 120 65,53
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 62,69
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd tehničar modelar kože 30 53,94
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd dizajaner proizvoda od kože 30 50.41
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd obućar 15 33,56
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd konfekcionar kože i krzna 15 42,44
Tehnička škola "Zmaj", Zemun bravar-zavarivač 30 37,55
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun poljoprivredni tehničar 30 51,72
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun tehničar za kompjutersko upravljanje 30 60,00
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun tehničar zaštite od požara 30 58,51
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd konzervator kulturnih dobara 14 429,76
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd stilski krojač 7 429,99
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd firmopisac kaligraf 14 460,59
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd graver umetničkih predmeta 7 419,26
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd juvelir umetničkih predmeta 14 421,09
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd grnčar 7 412,40
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd mehaničar grejne i rashladne tehnike 30 42,31
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 90 58,22
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd tehničar za kompjutersko upravljanje 90 62,30
Trgovačka škola, Beograd trgovac 120 45,70
Trgovačka škola, Beograd aranžer u trgovini 30 65,80
Trgovačka škola, Beograd trgovinski tehničar 120 66,86
Trgovačka škola, Beograd komercijalista - ogled 60 73,10
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd konobar 30 67.19
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd kuvar 30 72.03
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd poslastičar 30 69,51
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd kulinarski tehničar 51 76,61
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd ugostiteljski tehničar 60 74.97
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd turistički tehničar 90 77.65
Vazduhoplovna akademija, Beograd aviotehničar 30 85,96
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 30 77,95
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za vazduhoplov i motor - ogled 8 83,59
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova - ogled 8 83,71
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova - ogled 8 79,30
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za radarske sisteme - ogled 12 81,75
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za raketne sisteme - ogled 12 83,34
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja 60 91.75
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 29 88,61
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja za spašavanje 30 83,90
Zubotehnička škola, Beograd zubni tehničar 120 85,94
Zubotehnička škola, Beograd stomatološka sestra - tehničar 60 82,16
Železnička tehnička škola, Beograd vozovođa 15 46,84
Železnička tehnička škola, Beograd kondukter u železničkom saobraćaju 15 40,31
Železnička tehnička škola, Beograd elektrotehničar telekomunikacija 60 63,09
Železnička tehnička škola, Beograd saobraćajno - transportni tehničar 60 50,66
Železnička tehnička škola, Beograd tehničar vuče 30 50,53
Železnička tehnička škola, Beograd transportni komercijalista 27 56,65

 

UPIS 2015/16

ŠKOLE I OBRAZOVNI PROFILI PREMA BROJU BODOVA I MESTA ZA UPIS 2015/16
ŠKOLA NAZIV OBRAZOVNOG PROFILA broj mesta na profilu minimum bodova
GIMNAZIJE U BEOGRADU
Prva beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 92,00
Prva beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 94,50
Treća beogradska gimnazija društveno-jezički smer - francuski 30 101,84
Treća beogradska gimnazija društveno-jezički smer - italijanski 30 93,25
Treća beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 94,14
Treća beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 96,75
Četvrta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 90 91,00
Četvrta beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 89,49
Peta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 88,84
Peta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 89,74
Šesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 87,76
Šesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 150 88,96
Sedma beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 77,65
Sedma beogradska gimnazija prirodno matematički smer 90 74,80
Osma beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 82,20
Osma beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 80,06
Deveta gimnazija 'Mihailo Petrović Alas' prirodno matematički smer 150 95,46
Deveta gimnazija 'Mihailo Petrović Alas' društveno jezički smer 90 92,25
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opšti tip - engleski jezik 30 109,98
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opšti tip 210 91,50
Deseta gimnazija 'Mihajlo Pupin' opsti tip - francuski 30 87,60
Dvanaesta beogradska gimnazija opšti tip 240 82,66
Trinaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 90 90,28
Trinaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 180 91,25
Četrnaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 94,75
Četrnaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 92,50
Petnaesta beogradska gimnazija društveno jezički smer 120 78,10
Petnaesta beogradska gimnazija prirodno matematički smer 120 75,16
Gimnazija "Sveti Sava" društveno jezički smer 90 86,87
Gimnazija "Sveti Sava" prirodno matematički smer 120 86.00
Sportska gimnazija opšti tip - sportsko odeljenje 180 80.88
Zemunska gimnazija prirodno matematički smer 150 79,08
Zemunska gimnazija društveno jezički smer 150 81,66
Zemunska gimnazija obdareni učenici za fiziku 20 224
Matematička gimnazija obdareni u matematičkoj gimnaziji 100 ---
Filološka gimnazija engleski jezik 24 ---
Filološka gimnazija francuski jezik 24 ---
Filološka gimnazija ruski jezik 12 ---
Filološka gimnazija nemački jezik 24 ---
Filološka gimnazija klasični jezici 24 ---
Filološka gimnazija španski jezik 24 ---
Filološka gimnazija kineski jezik 12 ---
Filološka gimnazija japanski jezik 12 ---
Filološka gimnazija italijanski jezik 12 ---
SREDNJE STRUČNE ŠKOLE
Arhitektonska tehnička škola, Beograd građevinski tehničar za visokogradnju 120 69,49
Arhitektonska tehnička škola, Beograd arhitektonski tehničar - ogled 48 85,90
Druga ekonomska škola, Beograd ekonomski tehničar 270 75,11
Druga ekonomska škola, Beograd finansijski administrator 90 78,42
Ekonomska škola 'Nada Dimić', Zemun ekonomski tehničar 90 83,99
Ekonomska škola 'Nada Dimić', Zemun finansijski administrator 60 81,50
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar elektronike 60 80,65
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar energetike 60 72,34
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar računara 90 90,65
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar telekomunikacija 90 82,64
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar procesnog upravljanja 60 73,36
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd administrator računarskih mreža - ogled 20 95,25
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar multimedija - ogled 60 84,71
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Beograd elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 24 96,50
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar elektronike 30 71,04
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar energetike 60 64,06
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje 30 63,56
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar računara 60 78,13
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar za elektroniku na vozilima 30 71,75
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar procesnog upravljanja 30 69,20
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar multimedija - ogled 30 76,51
Elektrotehnička škola "Rade Končar", Beograd elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 48 84,58
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektroinstalater 10 47,21
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 10 34,44
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektromonter mreža i postrojenja 10 47,07
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar automatike 30 38.32
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar energetike 60 38.96
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje 30 38.80
Elektrotehnička škola "Stari grad", Beograd elektrotehničar računara 30 62.44
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektroinstalater 15 42,36
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje 15 48,60
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar automatike 30 58,59
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar računara 60 71,12
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun administrator računarskih mreža - ogled 20 72,47
Elektrotehnička škola "Zemun", Zemun elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled 48 72,03
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd maser 30 73,62
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd fizioterapeutski tehničar 60 86,46
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd kozmetički tehničar 60 76,41
Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Beograd farmaceutski tehničar 60 93,35
Geodetska tehnička škola, Beograd geodetski tehničar - geometar 150 63,10
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju 30 64,84
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina 30 60,28
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 73,06
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd hidrološki tehničar 30 67,04
Geološka i hidrometeorološka škola 'Milutin Milanković', Beograd meteorološki tehničar 30 74,12
Građevinska škola, Beograd elektroinstalater 30 46,20
Građevinska škola, Beograd armirač - betonirac 10 38,53
Građevinska škola, Beograd dekorater zidnih površina 10 47,02
Građevinska škola, Beograd zidar - fasader 10 39,79
Građevinska škola, Beograd keramičar - teracer - pećar 10 53.32
Građevinska škola, Beograd rukovalac građevinskom mehanizacijom 30 63,29
Građevinska škola, Beograd tesar 10 50,68
Građevinska škola, Beograd izvođač instalaterskih i završnih građ.radova 15 49,66
Građevinska škola, Beograd monter suve gradnje 30 42,43
Građevinska škola, Beograd krovopokrivač - ogled 24 69,26
Građevinska škola, Beograd građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja 30 47,05
Građevinska škola, Beograd tehnicar za odrzavanje objekata - ogled 24 43,34
Građevinska tehnička škola, Beograd građevinski tehničar za niskogradnju 120 42,94
Grafička škola, Novi Beograd sitoštampar 30 39,67
Grafička škola, Novi Beograd tehničar grafičke dorade 30 60,19
Grafička škola, Novi Beograd tehničar štampe 30 60,44
Grafička škola, Novi Beograd fotograf 60 70,91
Grafička škola, Novi Beograd tehnicar za graficku pripremu 60 66,31
Grafička škola, Novi Beograd tehnicar za oblikovanje grafickih proizvoda 30 69,40
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd pekar 30 42,25
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd mesar 30 38,60
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd prehrambeni tehničar 60 39,49
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za biotehnologiju 30 45,43
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd hemijski laborant 30 68,19
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd hemijsko-tehnološki tehničar 30 49,45
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 66,22
Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju 60 60.62
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 44,28
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica tehničar za kompjutersko upravljanje 60 49,61
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica tehničar za robotiku 30 42.25
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica elektrotehničar računara 30 64,47
Mašinska škola 'Radoje Dakić', Rakovica tehničar mehatronike 30 43,79
Medicinska škola, Beograd sanitarno - ekološki tehničar 60 82,05
Medicinska škola, Beograd medicinska sestra - tehničar 180 84,74
Medicinska škola, Beograd farmaceutski tehničar 90 91,50
Medicinska škola, Beograd laboratorijski tehničar 60 86,10
Medicinska škola 'Beograd', Beograd ginekološko - akušerska sestra 60 82,74
Medicinska škola 'Beograd', Beograd pedijatrijska sestra - tehničar 60 89,21
Medicinska škola 'Beograd', Beograd medicinska sestra - vaspitač 120 84,31
Medicinska škola 'Beograd', Beograd fizioterapeutski tehničar 120 84,10
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun zdravstveni negovatelj 30 70,16
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun medicinska sestra - tehničar 150 81,93
Medicinska škola 'Nadežda Petrović', Zemun kozmetički tehničar 60 76,56
Peta ekonomska škola 'Rakovica', Rakovica ekonomski tehničar 120 77,06
Peta ekonomska škola 'Rakovica', Rakovica finansijski administrator 30 77,71
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd zlatar 30 41,08
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 60 64,56
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar za kompjutersko upravljanje 60 68,76
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar za robotiku 60 63,55
Politehnika - škola za nove tehnologije, Novi Beograd tehničar mehatronike 30 61,69
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd pekar 15 43,09
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd mesar 15 37.66
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd poljoprivredni tehničar 30 47.37
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd tehničar hortikulture 30 37.65
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd veterinarski tehničar 30 71.66
Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB, Beograd prehrambeni tehničar 30 54.28
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun pravni tehničar 90 76.05
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun tehničar obezbeđenja 30 75.09
Pravno-birotehnička škola 'Dimitrije Davidović', Zemun poslovni administrator 60 76.45
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd pravni tehničar 150 79.91
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd poslovni administrator 30 84.06
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd bankarski službenik - ogled 24 84.65
Pravno-poslovna škola Beograd, Beograd službenik osiguranja - ogled 24 79.33
Prva ekonomska škola, Beograd ekonomski tehničar 150 79.76
Prva ekonomska škola, Beograd finansijski tehničar 60 85.31
Prva ekonomska škola, Beograd bankarski službenik - ogled 24 85.26
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun automehaničar 45 39.54
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun autoelektričar 30 40.96
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun lakirer 30 43.93
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun vozač motornih vozila 90 45.37
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun mašinski tehničar motornih vozila 30 50.14
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun elektrotehničar za elektroniku na vozilima 30 63.81
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun tehničar drumskog saobraćaja 120 60.31
Saobraćajno-tehnička škola, Zemun tehničar unutrašnjeg transporta 30 56.66
Srednja tehnička PTT škola, Beograd monter telekomunikacionih mreža 60 34.75
Srednja tehnička PTT škola, Beograd elektrotehničar telekomunikacija 90 75.50
Srednja tehnička PTT škola, Beograd tehničar ptt saobraćaja 60 79.58
Srednja turistička škola, Novi Beograd konobar 30 64.12
Srednja turistička škola, Novi Beograd kuvar 30 70.34
Srednja turistička škola, Novi Beograd kulinarski tehničar 30 77.18
Srednja turistička škola, Novi Beograd ugostiteljski tehničar 30 74.65
Srednja turistička škola, Novi Beograd turistički tehničar 120 78.95
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd brodomašinski tehničar 30 41.21
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd građevinski tehničar za hidrogradnju 30 42.85
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd nautički tehničar - rečni smer 60 57.35
Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd nautički tehničar - pomorski smer 30 64.75
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna grafike 20 ---
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna ambalaže 20 ---
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 20 ---
Škola za dizajn, Beograd tehničar dizajna tekstila 20 ---
Škola za dizajn, Beograd likovni tehničar 20 ---
Škola za dizajn tekstila, Beograd modni krojač - ogled 24 38.69
Škola za dizajn tekstila, Beograd tekstilni tehničar 30 37.54
Škola za dizajn tekstila, Beograd modelar odeće - ogled 20 55.74
Škola za dizajn tekstila, Beograd dizajner odeće - ogled 30 64.84
Škola za dizajn tekstila, Beograd dizajner tekstilnih materijala - ogled 30 45.28
Škola za negu lepote, Beograd ženski frizer 180 51.18
Škola za negu lepote, Beograd pedikir i manikir 30 52.04
Škola za negu lepote, Beograd muški frizer 120 42.71
Škola za negu lepote, Beograd scenski masker i vlasuljar 30 67.94
Tehnička škola, Železnik mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 46.49
Tehnička škola, Železnik tehničar za kompjutersko upravljanje 30 40.81
Tehnička škola, Železnik mašinski tehničar za reparaturu - ogled 24 47.95
Tehnička škola, Železnik elektrotehničar računara 30 58.31
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 60 51.85
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd tehničar mašinske energetike 30 43.39
Tehnička škola "Novi Beograd", Novi Beograd tehničar optike 60 63.75
Tehnička škola DRVO ART, Beograd drvorezbar 21 ---
Tehnička škola DRVO ART, Beograd stolar 15 39.14
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tapetar - dekorater 15 37.39
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tehničar za pejzažnu arhitekturu 60 46.56
Tehnička škola DRVO ART, Beograd tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera - ogled 40 44.24
Tehnička škola DRVO ART, Beograd pravni tehničar 30 69.78
Tehnička škola GSP, Beograd autolimar 15 31.00
Tehnička škola GSP, Beograd automehaničar 45 36.50
Tehnička škola GSP, Beograd autoelektričar 60 40.75
Tehnička škola GSP, Beograd vozač motornih vozila 60 54.57
Tehnička škola GSP, Beograd mašinski tehničar motornih vozila 60 46.26
Tehnička škola GSP, Beograd elektrotehničar za elektroniku na vozilima 60 56.65
Tehnička škola GSP, Beograd tehničar drumskog saobraćaja 150 60.71
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd tehničar za zaštitu životne sredine 30 54.18
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd tehničar modelar kože 30 38.21
Tehnička škola za dizajn kože, Beograd dizajaner proizvoda od kože - ogled 30 50.66
Tehnička škola "Zmaj", Zemun bravar-zavarivač 30 41,34
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun zavarivač 10 45,19
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun mašinbravar 10 0,00
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun precizni mehanicar 10 51,29
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun poljoprivredni tehničar 30 40,61
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun tehničar za kompjutersko upravljanje 30 54.09
Tehnička škola 'Zmaj', Zemun tehničar zaštite od požara 30 53.85
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd konzervator kulturnih dobara 14 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd stilski krojač 7 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd firmopisac kaligraf 14 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd graver umetničkih predmeta 7 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd juvelir umetničkih predmeta 14 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd grnčar 7 ---
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd mehaničar grejne i rashladne tehnike 30 38.93
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 90 46.03
TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate, Beograd tehničar za kompjutersko upravljanje 90 58.62
Trgovačka škola, Beograd trgovac 120 31.26
Trgovačka škola, Beograd aranžer u trgovini 30 61.46
Trgovačka škola, Beograd trgovinski tehničar 120 62.79
Trgovačka škola, Beograd komercijalista - ogled 48 72.24
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd konobar 30 67.07
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd kuvar 30 72.28
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd poslastičar 30 68.55
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd kulinarski tehničar 60 79.64
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd ugostiteljski tehničar 60 74.79
Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd turistički tehničar 90 77.84
Vazduhoplovna akademija, Beograd aviotehničar - ogled 24 91.19
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za transportne sisteme aerodroma - ogled 24 86.35
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za vazduhoplov i motor - ogled 8 88.14
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova - ogled 8 88.81
Vazduhoplovna akademija, Beograd avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova - ogled 8 87.75
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za radarske sisteme - ogled 12 85.72
Vazduhoplovna akademija, Beograd mehatroničar za raketne sisteme - ogled 12 85.06
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja - ogled 48 93.75
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost - ogled 24 92.79
Vazduhoplovna akademija, Beograd tehničar vazdušnog saobraćaja za spašavanje - ogled 24 89.50
Zubotehnička škola, Beograd zubni tehničar 120 86.11
Zubotehnička škola, Beograd stomatološka sestra - tehničar 60 82.65
Železnička tehnička škola, Beograd vozovođa 15 43.96
Železnička tehnička škola, Beograd kondukter u železničkom saobraćaju 15 42.38
Železnička tehnička škola, Beograd elektrotehničar SS postrojenja 30 46.19
Železnička tehnička škola, Beograd elektrotehničar telekomunikacija 30 58.93
Železnička tehnička škola, Beograd saobraćajno - transportni tehničar 60 41.46
Železnička tehnička škola, Beograd tehničar vuče 30 42.22
Železnička tehnička škola, Beograd transportni komercijalista 30 49.39

 

©2020 Facultas. Sva prava zadržana

011 / 3415 377
pripremefacultas@gmail.com
Radnim danima od 12h do 19h