Kombinovani predmet je treći test na maloj maturi i u sebi sadrži pitanja iz pet predmeta: istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Predavanja će voditi predmetni profesori gimnazija i osnovnih škola. Svaki predmet koji je uvršten u ovaj test biće obrađen sa potrebnim brojem časova na kojima će se učenici podsećati najvažnijih pojmova, ličnosti, događaja i sl. u cilju sistematizacije i povezivanja znanja koje će omogućiti lakše pamćenje i savladavanje gradiva, a u skladu sa programom završnog ispita koji donosi Ministarstvo prosvete.
  • BIOLOGIJU drže Đurđija Žarić i Svetlana Stanković, profesori u X gimnaziji i Biljana Gavović, profesor u gimnaziji “Sveti Sava”
  • HEMIJU drže Tanja Đurić, profesor u III beogradskoj gimnaziji i Ivana Lauterović, profesor u X gimnaziji
  • GEOGRAFIJU drže Savo Minić, profesor u X gimnaziji i Slavica Radivojević, profesor u III beogradskoj gimnazijii
  • ISTORIJU drže Tatjana Adžić, nastavnik istorije u OŠ “Jelena Ćetković” i Goran Dujković profesor istorije
  • FIZIKU drže Saša Stojanović, profesor u Zemunskoj gimnaziji i Igor Mladenović, profesor u gimnaziji “Sveti Sava”

GIMNAZIJA "SVETI SAVA"

Nastavni dan Nedelja
Termini 10:30, 12:00 i 13:30h
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 5. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika

IX GIMNAZIJA

Nastavni dan Subota
Termini 10:00, 11:30 i 13:00h
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 4. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika

X GIMNAZIJA

Nastavni dan Nedelja
Termini 10:30, 12:00 i 13:30h
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 12. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika