Školu Facultas čini tim entuzijasta koji se organizovanjem pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita bavi već više od 20 godina. Najpre su to bile pripreme za prijemne ispite za upis na fakultete, a od 2013. godine i pripreme za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja  tj. polaganje male mature.

Osnovno načelo našeg rada je da je vaš uspeh pri upisu u željenu školu i naš uspeh i da je to naša najbolja preporuka .

Vodili smo se idejom da su ključni segmenti uspešne pripremne nastave dobri profesori i efikasan koncept rada. Zbog toga smo izabrali profesore koji ne samo da su stručni u svojim oblastima, već umeju da sa svojim učenicima izgrade dobar odnos i umeju da im prenesu svoje znanje. Cenjeni su među kolegama i omiljeni među učenicima kojima predaju.

Drugi važan segment je koncept rada. Nastava je koncipirana tako da se polaznicima kontinuirano, mesecima kroz dvočase, predaju postupno manje celine radi najboljeg usvajanja. Na taj način učenici imaju vremena da se temeljno pripreme i savladaju gradivo. Predaju se ponovo sve oblasti koje su propisane  programom za polaganje završnog ispita. Gradivo se sistematizuje, popunjavaju rupe u znanju, razjašnjavaju nedoumice. Kroz testove, nalik onima koji će biti na završnom ispitu i njihovom detaljnom analizom stiče se samopouzdanje i svojevrsna rutina u njihovom rešavanju.