Pripreme uživo - gotovinske uplate na 6 rata

Plaćanje se vrši na 6 jednakih rata. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta. Fond časova za svaki predmet pojedinačno je 48 časova.

 Za upisan 1 predmet rata iznosi 4000 dinara (48 časova,  6 x 4000 x 1 = 24000 dinara. Dvočas 1000 dinara)
Za upisana 2 predmeta rata iznosi 3600 dinara po predmetu (96 časova,  6 x 3600 x 2 = 43200 dinara. Dvočas 900 dinara)
Za upisana 3 predmeta rata iznosi 3300 dinara po predmetu (144 časova,  6 x 3300 x 3 = 59400 dinara. Dvočas 825 dinara)
Engleski jezik plaća se nezavisno od ostalih predmeta i  rata iznosi 4500 dinara (48 časova, 6 x 4500 x 1 = 27000 dinara. Dvočas 1125 dinara)

Pripreme online - uplate na 6 rata

Plaćanje se vrši na 6 jednakih rata. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta.

Za upisan 1 predmet rata iznosi 3600 dinara (48 časova,  6 x 3600 x 1 = 21600 dinara. Dvočas 900 dinara)
Za upisana 2 predmeta rata iznosi 3350 dinara po predmetu (96 časova,  6 x 3350 x 2 = 40200 dinara. Dvočas 837,5 dinara)
Za upisana 3 predmeta rata iznosi 3100 dinara po predmetu (144 časova,  6 x 3100 x 3 = 55800 dinara. Dvočas 775 dinara)

Pripreme uživo ili online - čekovima na 8 rata

U slučaju da želite da iskoristite mogućnost da platite na 8 rata, plaćanje se vrši čekovima.

Za Upisan 1 predmet   prva rata  u iznosu od 4000 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi. Iznos ovih 7 rata je 2860 dinara
Za upisana 2 predmeta prva rata  u iznosu od 7200 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi. Iznos ovih 7 rata je 5143 dinara
Za upisana 3 predmeta prva rata  u iznosu od 9400 dinara se plaća na upisu, a za ostalih 7 rata se deponuju čekovi. Iznos ovih 7 rata je 7143 dinara

Instrukcije za plaćanje preko računa:

primalac: Studio za edukaciju Facultas, Kneza Mihaila 13a, 11130 Beograd

platilac: ime i prezime

svrha plaćanja: časovi pripremne nastave za (ime i prezime učenika)

tekući račun: 105-0000005001125-32 

bez poziva na broj