Od 2019. godine u ponudi imamo i online pripreme za malu maturu.
Savremeno doba svojim tehnološkim napretkom donosi promene koje brže ili sporije menjaju sve segmente našeg života. Obrazovanje i podučavanje takođe prate savremene tokove i postepeno menjaju tradicionalne forme i pristupe, a učenje na daljinu, odnosno online nastava  postaje najznačajnija novina. Situacija sa pandemijom koja prati 2020. godinu samo je ubrzala ovaj proces i učenje od kuće postaje ravnopravni pandan klasičnom obrazovanju u učionici. Studio za edukaciju Facultas i naša škola pripreme za malu maturu uvodi u ponudu nastavu koja će se odvijati preko interneta. Online nastava će se odvijati paralelno sa nastavom u učionicama i namenjena je pre svega onima koji ne žele ili nisu u mogućnosti da prisustvuju časovima uživo. Program, fond časova i predavači će biti potpuno isti kao kod klasične nastave, a osnovna razlika, osim uštede vremena na dolaske i odlaske sa priprema, privilegije učenja u sigurnosti i udobnosti sopstvene sobe, je i nešto niža cena ovakvih priprema.
Nastava će se održavati preko Zoom aplikacije koja omogućava ineraktivan rad u video konferencijskoj vezi u realnom vremenu. Sama aplikacija je jednostavna za korišćenje, sa mnogo korisnih opcija. Učenici, pored toga što prate uživo predavanje profesora, mogu da postavljaju pitanja, pisanjem na četu u aplikaciji ili glasom uz prethodno podizanje ruke (još jedna opcija u samoj aplikaciji). Tokom predavanja na ekranu aplikacije profesor može prikazivati, radi ilustracije gradiva, slike, karte, skice, kompletne prezentacije. Profesori matematike pri izradi zadataka, koriste digitalne table koje oponašaju rad na tabli u školi. Učenici se podstiču da aktivno učestvuju u nastavi, tokom vežbanja određenih oblasti, prozivkom po imenu, svako od prisutnih dobija priliku da proveri svoje znanje. Materijali sa predavanja (sažetak najbitnijih stvari obrađenih na dvočasu, vežbanja, domaći zadaci itd.) šalju se na mejlove učenika ili roditelja.
Online pripreme će se održavati subotom i nedeljom od 11. decembra 2021. tokom šest meseci do 19. juna 2022. godine u obliku dvočasa od 90 minuta.
Fond za svaki predmet (srpski jezik, matematiku i kombinovani predmet je 48 školskih časova.

Plaćanje se vrši na 6 jednakih rata. Iznos rate zavisi od broja upisanih predmeta.

 Za Upisan 1 predmet rata iznosi 3600 dinara (48 časova, 6 x 3600 x 1 = 21600 dinara. Dvočas 900 dinara)
Za upisana 2 predmeta rata iznosi 3350 dinara po predmetu (96 časova, 6 x 3350 x 2 = 40200 dinara. Dvočas 837,5 dinara)
Za upisana 3 predmeta rata iznosi 3100 dinara po predmetu (144 časova, 6 x 3100 x 3 = 55800 dinara. Dvočas 775 dinara)

Uskoro ćemo objaviti konačne termine i druge detalje, a do tada nas možete kontaktirati putem telefona ili  e-maila.