Grupe koje su počinju u subotu 4. decembra 2021. godine.

Upis će se obavljati u holu IX gimnazije Bulevar maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) 41 svake subote pola sata pre početka časa.

Nastava iz matematike će se održavati u 3 termina:

prva grupa od 10 do 11:30,  druga grupa od 11:30 do 13, treća grupa od 13 do 14:30 časova

Nastava iz srpskog jezika će se održavati u 3 termina:

prva grupa od 10 do 11:30,  druga grupa od 11:30 do 13,  treća grupa od 13 do 14:30 časova

Nastava iz kombinovanog predmeta će se održavati u 3 termina:

prva grupa od 10 do 11:30,  druga grupa od 11:30 do 13,  treća grupa od 13 do 14:30 časova