Nastava iz srpskog jezika je osmišljena tako da učenici imaju maksimalan dobitak. Biće ponovo predavane sve oblasti koje su predviđene programom za polaganje završnih ispita. Poznavanje i razumevanje pređenih oblasti proverava se pomoću zadataka i testova poput onih koji će biti na završnom ispitu. Predavač sistematizuje znanja polaznika komentarišući njihove odgovore i dajući im povratnu informaciju o tome šta je dobro u njihovim odgovorima, šta treba dodati i gde je potrebna korekcija onog što nije bilo zadovoljavajuće. Ovako koncipiranim kursom polaznici se kontinuirano mesecima spremaju za završni ispit prelazeći manje celine. Na taj način im je obezbeđeno dovoljno vremena da se pripreme, a ukoliko redovno i vredno rade omogućeno im je da steknu temeljno znanje iz datog predmeta.

GIMNAZIJA "SVETI SAVA"

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz srpskog jezika drže Jelena Srdić i Dragana Milanović, profesori u Filološkoj gimnaziji.

Nastavni dan Nedelja
Termini 10:30, 12:00 i 13:30h
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 5. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika

IX GIMNAZIJA

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz srpskog jezika drže Nevena Grujičić, profesor u IX gimnaziji i Mirjana Kojić, profesor u Filološkoj gimnaziji.

Nastavni dan Subota
Termini 10:00, 11:30 i 13 časova.
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 4. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika

X GIMNAZIJA

Pripremnu nastavu za upis u gimnazije i srednje stručne škole iz srpskog jezika drži Natalija Jovanović, profesor u IX gimnaziji i Mirjana Kojić, profesor u Filološkoj gimnaziji.

Nastavni dan Nedelja
Termini 10:30, 12:00 i 13:30h
Fond časova 48 školskih časova
Trajanje predavanja 1h i 30min
(dva spojena školska časa)
Početak priprema 12. decembra 2021.
Grupa  oko 18 učenika