Studio za edukaciju Facultas

Poslovno ime: Sunčica Novosel preduzetnik studio za edukaciju Facultas Beograd

Adresa: Kneza Mihaila 13a, 11130 Beograd

PIB:108304717

Račun: 105-0000005001125-32

Kontakt telefon: 011 341 5377

e-mail: pripremefacultas@gmail.com